Nově v nabídce kromě sídla firmy také ready made společnosti a založení společnosti s.r.o. již od 17 900 Kč.

Dotazy na poskytnutí sídla

Často kladené dotazy na poskytnutí sídla společnosti v Praze, zřízení a změna sídla společnosti

Je virtuální sídlo společnosti legální?

Ano.

Můžeme s klidem říci, že toto je poslední dobou spíše móda než výstřelek nebo kriminální klička. Všechny naše služby, které vám k poskytnutí sídla společnosti nabízíme, jsou legální a v souladu s platnými zákony České republiky.

Celkový podíl firem, které využívají poskytnutých sídel společností na virtuálních adresách je více jak deset procent z celkového počtu firem v ČR. Jedná se hlavně o novější a rozvíjející se firmy, které vědí jak ušetřit peníze za kanceláře – ty šetří díky poskytnutí virtuálního sídla od naší společnosti.

Virtuální sídla společností - občanský zákoník

Po důležité novelizaci § 19c občanského zákoníku v roce 2009 jsou virtuální sídla společnosti plně legální. Podle nové právní úpravy si mohou právnické i fyzické osoby zvolit svobodně své sídlo firmy a to i odlišné od místa, kde je její skutečná správa.

Aktuální podoba § 19c:

(1) Při zřízení právnické osoby se určí její sídlo. Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti.

(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, uvede-li její zakladatelský dokument název obce, kde je sídlo právnické osoby. Plnou adresu sídla navrhne právnická osoba zapsat do veřejného rejstříku.

(3) Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby. Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

Přejít na ceník poskytnutí sídla