Nově v nabídce kromě sídla firmy také ready made společnosti a založení společnosti s.r.o. již od 17 900 Kč.

Dotazy na poskytnutí sídla

Často kladené dotazy na poskytnutí sídla společnosti v Praze, zřízení a změna sídla společnosti

Jak na změnu sídla společnosti v OR?

Hned jakmile budete mít originální výpis z katastru nemovitostí a další potřebné dokumenty, můžete začít se změnou sídla společnosti v obchodním rejstříku. Pokud ale chcete šetřit čas a nervy, můžete to nechat na nás! Garantujeme úspěch v co nejkratší době.

Změna adresy sídla společnosti

Pokud bude nově poskytnuté sídlo společnosti v jiném městě, je nutné změnit zakladatelskou listinu. Pro to je nutné mít souhlas všech společníků nebo mít notářsky zapsáno rozhodnutí valné hromady.

V případě, že se adresa sídla mění pouze v rámci Prahy nemusí mít rozhodnutí formu notářského zápisu (v zakladatelské listině musí být uvedeno sídlo firmy pouze Praha bez uvedení ulice). V tomto případě stačí jen rozhodnutí statutárního orgánu společnosti.

Návrh na zápis změny v obchodním rejstříku

Jakmile dojde k rozhodnutí o změně sídla společnosti, má podnikatel povinnost podat návrh na zapsání změny v obchodním rejstříku. Navrhovatelem poskytnutí sídla firmy se stává obchodní společnost, která bude jednat prostřednictvím svého statutárního orgánu. Dále je nutné podat tento návrh o změně sídla na příslušném rejstříkovém soudu.

Pomatujte, že v návrhu musí být uvedená nová adresa sídla společnosti v plném znění. Tedy tento návrh se liší od zakládací listiny, kde stačilo pouze změnit město.

Pokud chcete podat návrh o změně sídla společnosti, je nutné přiložit následující dokumenty, bez kterých změna není možná:

  • Hlavním dokumentem je doložení o provedení nějakého právního úkonu, který povoluje změnu adresy sídla vaší firmy. Tím je myšleno buď rozhodnutí společníků nebo notářský zápis z valné hromady, popřípadě rozhodnutí statutárního orgánu. To vše je potřebné dodat ve dvou kopiích, pokud změnou adresy dojde ke změně zakladatelského dokumentu. K té dojde v případě stěhování sídla do jiného města.
  • Dále je potřeba přiložit dokument, který zahrnuje plné znění zakládajícího dokumentu nebo stanov vaší firmy.
  • Další dokument, který je logicky nutno přiložit, je souhlas s poskytnutím sídla firmě či společnosti. Tento souhlas se dá nahradit i nájemní smlouvou.
  • Výpis z katastru nemovitostí, ze kterého bude jasně patrné, že osoba, která vám poskytuje sídlo, je majitelem nemovitosti a má tedy vlastnické právo s ní nakládat.
  • A jako poslední nutný dodatek je kolek. Tento úřední úkon vás bude stát přesně 1 000,- Kč. Ovšem bez ohledu na povahu a počet zapisovaných změn.

Po obdržení návrhu na zápis změny v obchodním rejstříku je soud povinen učinit rozhodnutí a to nejpozději do patnácti dnů od podání návrhu.

Zpráva o změně sídla společnosti na živnostenském úřadu

Jakmile proběhne změna adresy nově poskytnutého sídla firmy, je nutné do patnácti dnů vyplnit na živnostenském úřadě takzvaný změnový list.

Zpráva o změně sídla společnosti na finančním úřadu

Stejně jako u živnostenského úřadu, i na místně příslušném finančním úřadu musíte v průběhu patnácti dnů od provedení změny adresy tuto změnu nahlásit. To můžete provést dvojím způsobem:

  • Změnu o nově poskytnutém sídlu společnosti doložíte výpisem z obchodního rejstříku s údajem o nabytí právní moci
  • Další možností je doložit změnu novým živnostenským oprávněním.

Změna sídla firmy v sociální a zdravotní pojišťovně

Ovšem to vše stále není všechno. Pokud má vaše firma zaměstnance, musíte pomatovat i na ně. Tentokrát do osmi (ne patnácti) dnů je nutné nahlásit vaši novou adresu na příslušném úřadě sociální pojišťovny ale také i na jednotlivých zdravotních pojišťovnách.

Přejít na ceník poskytnutí sídla